Thuduc House lại… đổi ghế Chủ tịch

Hỗ trợ 36 triệu USD tăng cường năng lực cạnh tranh cho khu vực tư nhân Việt Nam
Nhịp đập Thị trường 04/04: Nhóm phân bón ngược dòng đà tăng
Nafoods ra quân tham gia các triển lãm quốc tế về thực phẩm, đồ uống giai đoạn đầu quý I/2022

TDH liên tục thay đổi Chủ tịch HĐQT trong các tháng gần đây.

Cụ thể, sau khi ông Lê Chí Hiếu xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 08/02, ông Lữ Minh Sơn đã tạm thay vị trí của ông Hiếu. Theo kế hoạch, ông Sơn sẽ tiếp tục làm Chủ tịch đến khi TDH tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022. Tuy nhiên, chỉ mới đến ngày 14/03, ông Sơn đã xin từ nhiệm với lý do cá nhân.

Người thay thế ông Sơn là ông Dương Ngọc Hải – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. Ông Hải chính thức đảm nhận chức vụ mới từ ngày 22/03. Được biết, ông Hải chỉ vừa tham gia HĐQT TDH từ tháng 12/2021, sau khi được bổ nhiệm vào ghế Phó Chủ tịch HĐQT.

Tuy nhiên, mới đây, ông Hải lại từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Thay thế ông Hải gánh trọng trách đầu tàu từ ngày 09/06 là ông Nguyễn Huy Hoàng. Trước đó, ông Hoàng đảm nhiệm thành viên HĐQT độc lập tại TDH.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi