Thuduc House lỗ thêm gần 366 tỷ đồng sau kiểm toán

TPHCM tiếp diễn tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ
Trớ trêu xây nhà ‘nhầm’ trên đất người khác
Phân tích kỹ thuật phiên chiều 03/11: Khối lượng giao dịch tăng đột biến

So với báo cáo tự lập, doanh thu thuần và giá vốn kiểm toán của TDH gần như không thay đổi. Tuy nhiên, doanh thu tài chính và các chi phí còn lại có sự điều chỉnh đáng kể.

Trong phần thuyết minh Doanh thu tài chính trên báo cáo kiểm toán, lãi thanh lý các khoản đầu tư và lãi tiền gửi của TDH đều tăng mạnh, lần lượt gấp 2 lần và 6 lần so với báo cáo tự lập. Tuy nhiên, do phát sinh khoản đầu tư thanh lý bị trả lại hơn 147 tỷ đồng nên tổng doanh thu tài chính chỉ điều chỉnh tăng 34%, lên hơn 216 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí tài chính lại được điều chỉnh gấp 5.8 lần báo cáo công bố trước đó, vượt mức 439 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do Công ty ghi nhận khoản lỗ hơn 290 tỷ đồng từ hoạt động thanh lý các khoản đầu tư. Ngoài ra, chi phí lãi vay cũng ghi nhận hơn 97 tỷ đồng, gấp 2.2 lần báo cáo tự lập.

Ngược lại, TDH được hoàn nhập gần 132 tỷ đồng chi phí quản lý do chi phí khấu hao, hao mòn được điều chỉnh giảm và Công ty được hoàn nhập gần 192 tỷ đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi. Trước đó, chi phí quản lý ở báo cáo tự lập là gần 194 tỷ đồng.

Liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực thuế, tổng số tiền TDH phải nộp là hơn 630 tỷ đồng, trong đó bao gồm số thuế GTGT được hoàn cao hơn quy định, thuế GTGT đầu vào không đủ điều kiện khấu trừ và tiền chậm nộp. Ở báo cáo tự lập, Công ty chỉ ghi nhận chung là khoản phạt thuế gần 258 tỷ đồng. Do số tiền phải nộp tăng lên, giá trị khoản mục lỗ khác của TDH tăng từ 305 tỷ đồng lên 690 tỷ đồng.

Sau khi điều chỉnh các khoản mục, TDH báo lỗ ròng năm 2021 hơn 942 tỷ đồng, tăng gần 366 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

So với năm 2020, doanh thu thuần 2021 của TDH giảm 75%, còn hơn 487 tỷ đồng. Không những vậy, Công ty còn kinh doanh dưới giá vốn, dẫn đến lỗ gộp gần 67 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí, TDH lỗ ròng hơn 942 tỷ đồng như đã nêu ở trên. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Công ty báo lỗ khi trong năm 2020, Công ty đã lỗ ròng hơn 363 tỷ đồng. 

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của TDH đã giảm 67% so với đầu năm, còn hơn 1,842 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty không còn ghi nhận bất kỳ tài sản dở dang dài hạn nào, trong khi đầu năm giá trị khoản mục này là gần 928 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho cũng giảm 57%, còn 445 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân chính là do Công ty lập dự phóng giảm giá hàng tồn kho gần 166 tỷ đồng.

Nợ phải trả của TDH ghi nhận giảm 63%, còn 1,221 tỷ đồng. Đáng chú ý là Công ty đã thanh toán toàn bộ nợ vay ngắn hạn và dài hạn, đưa số dư nợ vay về 0 tại thời điểm cuối năm 2020.

* Thuduc House còn gì?

* Thuduc House tiếp tục bị cưỡng chế về thuế hơn 111 tỷ đồng

* Hàng bán bị trả lại, TDH báo lỗ Công ty mẹ 778 tỷ đồng trong quý 4

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi