Thủy sản Bến Tre báo lãi ròng quý 4 tăng đột biến nhờ đâu?

BV Land báo lãi 2021 hơn 29 tỷ đồng
TPBank chốt quyền phát hành hơn 410 triệu cp thưởng
Digiworld cam kết duy trì tăng trưởng 10% doanh thu mảng Xiaomi cho năm 2022

Theo BCTC hợp nhất năm 2021, doanh thu thuần của ABT tăng 7% so với cùng kỳ, đạt 342 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn giảm nhẹ đã giúp lợi nhuận gộp tăng 74%, lên gần 65 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt gần 19% trong khi cùng kỳ chỉ đạt 12%.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 78%, lên gần 20 tỷ đồng chủ yếu nhờ tăng cổ tức, lợi nhuận được chia.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng tăng mạnh 90%, đạt gần 34 tỷ đồng do tăng chi phí tàu.

Khấu trừ các khoản chi phí và thuế, ABT báo lãi ròng đạt gần 34 tỷ đồng, gấp 2.3 lần so với thực hiện năm 2020.

Năm 2021, ABT dự kiến đem về 410 tỷ đồng doanh thu thuần và 35 tỷ đồng lãi trước thuế. Ngoài ra, ABT cũng đặt kế hoạch thành phẩm thủy sản đạt 6,500 tấn và sẽ chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 10-20%. Với kế hoạch này, ABT đã thực hiện được 83% chỉ tiêu doanh thu và vượt nhẹ chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Tính riêng trong quý 4, ABT ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng đồng loạt tăng tốc so với cùng kỳ, đạt gần 131 tỷ đồng (tăng 69%) và gần 15 tỷ đồng (gấp gần 10 lần cùng kỳ). Công ty cho biết nguyên nhân chủ yếu là do cải tiến nhiều khâu trong sản xuất làm cho giá thành sản phẩm giảm trong khi giá bán lại tăng so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của ABT ghi nhận hơn 594 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm.

Hàng tồn kho cũng tăng 14%, lên gần 177 tỷ đồng với giá gốc chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (chi phí nuôi cá) hơn 95 tỷ đồng, tăng 34%. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng từ 8 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 23 tỷ đồng. Trong đó, ABT ghi nhận thêm khoản chi phí hơn 13 tỷ đồng xây kho 1,500 tấn (đầu năm không ghi nhận khoản này).

Nợ phải trả tại thời điểm này cũng tăng 23% so với con số đầu năm, ghi nhận hơn 164 tỷ đồng với hơn 124 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn (tăng 32%).

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi