Thủy sản Kiên Hùng báo lãi ròng 2021 gấp đôi kế hoạch

HSG đạt 638 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1 NĐTC 2021-2022
Lãnh đạo Nhật Bản và Canada cùng ca ngợi CPTPP
YEG muốn chuyển nhượng công ty con Edigital

Trong quý 4/2021, doanh thu thuần của KHS giảm 28% so với cùng kỳ, xuống còn 240 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm đông lạnh chiếm 76%, bột cá chiếm 20%. Nhờ giá vốn giảm mạnh hơn đã giúp biên lãi gộp tăng từ 8% lên 13%.

Khấu trừ đi các khoản chi phí và thuế, lãi ròng của doanh nghiệp đạt hơn 11 tỷ đồng, gấp 2.5 lần cùng kỳ. Theo giải trình của KHS, nguyên nhân là lợi nhuận công ty mẹ tăng 92% so với năm 2020 nhờ doanh nghiệp chủ động tìm kiếm thị trường mới để giảm bớt rủi ro do tác động của dịch bệnh. Bên cạnh đó, khách hàng nhập khẩu hàng hóa tại Châu Âu, Châu Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tạm thời phục hồi, ổn định trở lại và Công ty cũng chủ động nhập khẩu nguồn nguyên liệu với giá cả cạnh tranh…

Thêm vào đó, Công ty con của KHS là Công ty TNHH Thủy sản Aoki từ lỗ chuyển sang lãi nhờ thay đổi Giám đốc điều hành, tổ chức sản xuất ổn định sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, giá nguyên liệu giảm và chi phí tài chính giảm…

Tính chung cả năm 2021, doanh thu thuần của KHS ghi nhận 1,017 tỷ đồng, giảm 14% so với thực hiện năm 2020. Ngược lại, lãi ròng đạt 57 tỷ đồng, gấp 3 lần năm trước.

Trong năm 2021, doanh nghiệp thủy sản đặt kế hoạch đem về 1,302 tỷ đồng doanh thu và 26.8 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 10% và tăng 41% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, khép lại năm 2021, KHS mới chỉ thực hiện được 78% chỉ tiêu doanh thu nhưng gấp đôi chỉ tiêu lãi ròng 2021.

Hàng tồn kho tính đến cuối năm 2021 ghi nhận hơn 106 tỷ đồng, giảm 52% so với đầu năm chủ yếu biến động lớn ở khoản mục thành phẩm, từ 176 tỷ đồng (giá gốc) đầu năm xuống chỉ còn 63 tỷ đồng.

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2021 giảm 16% so với mốc đầu năm, xuống còn 566 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng giảm 31%, ghi nhận hơn 325 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi