Tìm hiểu về Quỹ phòng hộ (Hedge Fund)

0

Quỹ phòng hộ là một quỹ đầu tư được đóng góp bởi một số đối tác (nhà đầu tư) hạn chế và được điều hành bởi (những) nhà quản lý chuyên nghiệp, người sử dụng các chiến lược khác nhau để thu về lợi nhuận tích cực cho đối tác của họ.

Các Quỹ phòng hộ và thị trường quyền chọn đang rất lạc quan về đồng EUR,  mục tiêu của họ là ở đâu? | TraderViet

Quỹ phòng hộ không phải là một loại hình đầu tư cụ thể. Thay vào đó, nó là một cấu trúc đầu tư gộp được thiết lập bởi một nhà quản lý tiền tệ hoặc cố vấn đầu tư đã đăng ký.

Cơ cấu đầu tư gộp này thường được tổ chức dưới dạng công ty hợp danh hữu hạn hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.

Quỹ phòng hộ là một quỹ đầu tư không được kiểm soát và các loại nhà quản lý tiền khác nhau, bao gồm cả cố vấn giao dịch hàng hóa (CTA). Dưới đây là một số đặc điểm của quỹ phòng hộ:

  • Thường tuân theo một loạt các chiến lược đầu tư tương đối rộng rãi mà không phải chịu các hạn chế về vay và đòn bẩy (với nhiều chiến lược trong số đó sử dụng mức đòn bẩy cao),
  • Thường có cách xử lý theo quy định khác với các nhà đầu tư tổ chức và thường phục vụ cho các cá nhân hoặc tổ chức có giá trị ròng cao,
  • Thường giữ các vị trí dài và ngắn trên các thị trường, loại tài sản và công cụ khác nhau,
  • Thường xuyên sử dụng các dẫn xuất cho các mục đích chiếm vị trí.

Hầu hết các chiến lược đầu tư của quỹ phòng hộ nhằm mục đích đạt được một hoàn vốn đầu tư tích cực bất kể thị trường là tăng hoặc giảm. Các nhà quản lý quỹ phòng hộ thường đầu tư tiền của mình trong quỹ mà họ quản lý, phục vụ để gắn kết lợi ích riêng của họ với lợi ích của những nhà đầu tư trong quỹ. Một quỹ phòng hộ thường trả tiền cho người quản lý đầu tư một khoản phí quản lý hàng năm, đó là một tỷ lệ phần trăm của các tài sản của quỹ, và phí thực hiện nếu giá trị tài sản ròng quỹ tăng trong năm. Một số quỹ phòng hộ có giá trị tài sản ròng vài tỷ USD. Tính đến năm 2009, các quỹ phòng hộ đại diện cho 1,1% tổng số vốn và tài sản được nắm giữ của các tổ chức tài chính. Đến tháng 4 năm 2012, quy mô ước tính của công nghiệp quỹ phòng hộ toàn cầu là 2.13 nghìn tỷ USD.

Theo Babypips.com

SHARE