Tìm hiểu về tiền điện tử Ethereum, phần 1

  "
  "

  Ethereum là một nền tảng điện toán phân tán, mã nguồn mở và phi tập trung cho phép tạo ra các hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung, còn được gọi là dapp.

  "
  "

  Ethereum, hay tiền ảo Ethereum (EVM), là một nỗ lực để xây dựng một phiên bản mới của internet:

  Tiền và thanh toán được tích hợp sẵn.
  Người dùng có thể sở hữu dữ liệu của họ và các ứng dụng của bạn không do thám và lấy cắp từ bạn.
  Mọi người đều có quyền truy cập vào một hệ thống tài chính mở.
  Được xây dựng trên cơ sở hạ tầng trung lập, truy cập mở, không được kiểm soát bởi công ty hay cá nhân nào.
  Thay vì các trung tâm tập trung (hoặc các công ty tư nhân) kiểm soát lượng lớn dữ liệu cá nhân, Ethereum được thiết kế để tạo ra các mạng thông tin phi tập trung hơn được kích hoạt bởi một loạt các nút phân tán và ví Ethereum.

  Ý tưởng về Ethereum được phát triển vào năm 2013 bởi Vitalik Buterin, một lập trình viên máy tính và là người đóng góp cho Tạp chí Bitcoin. Ông ủng hộ cho nhiều chức năng hơn trên chuỗi khối Bitcoin để giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng dễ dàng hơn.

  "
  "

  Khi kế hoạch của ông ấy vấp phải sự phản đối từ cộng đồng Bitcoin, ông ấy đã phát triển khuôn khổ cho Ethereum, thành lập một nhóm và xuất bản whitepaper Ethereum.

  Nếu Internet giống như một con đường cao tốc rộng lớn, thì hệ thống hiện tại có rất ít đường vào và ra. Các đường dốc hiện có này cũng được kiểm soát bởi một số loại phí, tồn tại dưới dạng phí thực tế hoặc chi phí yêu cầu người dùng thanh toán dưới hình thức cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc tài chính.

  Mục tiêu của Internet phi tập trung là cung cấp cho mọi người quyền kiểm soát thông tin của họ, kích hoạt các công nghệ chống kiểm duyệt (những công nghệ này bao gồm các ứng dụng tài chính bên ngoài các tập đoàn hoặc chính phủ, đến các công nghệ bầu cử tốt hơn, đến các hình thức trò chơi và lưu trữ dữ liệu không được lưu trữ trên máy chủ tập trung), loại bỏ nhu cầu / chi phí của các bên thứ ba.

  Internet phi tập trung thay thế những người gác cổng lớn, tập trung kiểm soát luồng thông tin, với cơ sở hạ tầng vận hành internet được trải rộng trên toàn thế giới.

  Nói cách khác, một mạng internet phi tập trung cung cấp nhiều hơn trên đường cao tốc, điều này làm cho internet trở nên an toàn và dân chủ hơn.

  SHARE