Tin ngoại hối: Cặp tiền AUD/USD trong ngày có thể tăng 26-56 PIPS

AUD/USD: Củng cố trong xu hướng giảm sau CPI quý 2 của Úc
Phân tích giá AUD/USD (27/8): Hình thành cờ tăng trong khung 1H
PMI ngành dịch vụ của Trung Quốc cải thiện, AUD/USD chạm ngưỡng 0,7400

Tin ngoại hối – Phân tích kỹ thuật cặp tiền AUD/USD

Trục xoay: 0,7835
Mục tiêu đầu tư:

Các vị thế mua trên 0,7835 với mục tiêu là 0,7880 & 0,7910 khi mở rộng.
Kịch bản thay thế:

Dưới 0,7835 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,7790 & 0,7760 là mục tiêu.
Bình luận:

Một cơ sở hỗ trợ tại 0,7835 đã hình thành và cho phép sự ổn định tạm thời.

tin ngoại hối

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi