Phân tích tỷ giá AUD/USD trước dữ liệu kinh tế của Trung Quốc

0

Tin tức Forex ngày 17/05/2021

Tin tức forex hôm nay, phân tích cặp tiền tệ AUD/USD sau dữ liệu về Doanh số bán lẻ và Sản xuất công nghiệp của Trung Quốc phiên châu Á ngày 17/5.

  • Tỷ lệ thất nghiệp được khảo sát của Trung Quốc vào tháng 4: 5,1% (dự đoán 5,2%; kết quả trước đó 5,3%).
  • Tài sản cố định của Trung Quốc ngoài nông thôn so với đầu năm (YoY) Tháng 4: 19,9% (dự đoán 20,0%; kết quả trước đó 25,6%) – Đầu tư bất động sản so với đầu năm (YoY) Tháng 4: 21,6% (dự đoán 20,0%; kết quả trước đó 25,6%).
  • Doanh số bán lẻ của Trung Quốc (YoY) tháng 4: 17,7% (dự đoán 25,0%; kết quả trước đó 34,2%) – Doanh số bán lẻ so với đầu năm (YoY) tháng 4: 29,6% (dự đoán 31,9%; kết quả trước đó 33,9%).
  • Sản xuất công nghiệp Trung Quốc (YoY) tháng 4: 9,8% (hiệu suất 10,0%; trước 14,1%) – Sản xuất công nghiệp YTD (YoY) tháng 4: 20,3% (tỷ lệ 21,1%; tỷ lệ trước 24,5%)

Các nhà phân tích tại Westpac giải thích, trước khi dữ liệu được công bố, động lực sẽ vẫn mạnh mẽ với công suất và thu nhập.

Phân tích tỷ giá cặp AUD/USD

Về mặt kỹ thuật, giá của cặp tiền đang trên đà điều chỉnh đáng kể để kiểm tra mức Fibonacci 61,8% trong khung thời gian hàng ngày:

tin tức forex

Trừ khi phá vỡ sự hợp lưu của SMA 50 ngày và 100 ngày xung quanh 0,7710-20, AUD/USD vẫn hướng tới rào cản 0,7820, bao gồm nhiều đỉnh được đánh dấu kể từ tháng 1. Tuy nhiên, các chỉ báo dao động chậm chạp cho thấy đà giao dịch ngắn hạn đang yếu đi.

Theo FXStreet

SHARE