Tin tức forex từ ING: Phân tích USD, EUR, GBP khi thị trường đã chấp nhận các tín hiệu “diều hâu”

Cặp EUR / USD nhắm tới mục tiêu SMA 55 ngày tại mức 1.1237
Tỷ giá EUR/USD (19/11): Giảm trở lại dưới HMA 100
Phân tích giá EUR/USD, AUD/USD, USD/CAD ngày 30/7
Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi