TNC sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

DTK kinh doanh ra sao trong năm đầu niêm yết?
Chứng khoán phái sinh Ngày 13/01/2022: Bên mua quay trở lại
16 ngân hàng đã giảm lãi khoảng 18.090 tỉ đồng

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/07 và dự kiến thanh toán vào 25/07.

Cổ đông sở hữu 1 cp sẽ được nhận 2,000 đồng. Như vậy, doanh nghiệp cần bỏ ra tổng cộng 38.5 tỷ đồng để thực hiện việc chi trả. Sau phân phối, lợi nhuận năm 2021 chuyển sang năm 2022 của TNC còn 4 tỷ đồng.

Năm nay, Công ty dự kiến trả cổ tức tiền mặt không thấp hơn 17%. Tổng doanh thu và thu nhập khác ở mức 133 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 41.5 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 6% so với kết quả năm 2021. Kế hoạch này được đặt ra với điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su và chuối đạt kế hoạch.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi