Tổ chức liên quan Chủ tịch PVI muốn mua 1 triệu cp

Các nhà đầu tư đang chờ cuộc họp của Fed, thị trường chứng khoán Mỹ trái chiều
Ocean Group được giao dịch lượng cổ phiếu OCH đang nắm giữ
Bàn chuyện dòng tiền cùng các chuyên gia để xác định cơ hội giao dịch

Tổ chức này hiện sở hữu hơn 28.6 triệu cp PVI, chiếm tỷ lệ 12.21% vốn tại Công ty. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 24/02 đến 24/03/2022.

Nếu mua thành công, Funderburk Lighthouse sẽ tăng sở hữu PVI lên 29.6 triệu cp, tương đương 12.6%.

Trước đó, tổ chức này đã đăng ký mua 2 triệu cp PVI trong thời gian 24/12-21/01/2022, nhưng chỉ mua được hơn 1.2 triệu cp phiếu PVI do giá thị trường cao hơn mong muốn.

Về mối liên hệ, ông Jens Holger Wohlthat là Chủ tịch HĐQT PVI đồng thời là Ủy viên HĐQT Funderburk Lighthouse.

Trên thị trường, giá cổ phiếu PVI giao dịch trong sắc xanh ở mức 50,000 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, tổ chức có liên quan Chủ tịch sẽ phải chi hơn 50 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu như đã đăng ký.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc năm 2021, PVI ghi nhận doanh thu thuần gần 4,967 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2020. Lợi nhuận ròng đạt hơn 840 tỷ đồng, tăng 2%.

Năm 2021, PVI đặt kế hoạch doanh thu 10,411 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 729 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện 98% chỉ tiêu doanh thu và vượt 21% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của PVI đạt gần 24,290 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, chủ yếu do đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 22%, lên 9,047 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn tăng 14%, đạt 10,537 tỷ đồng.

Nợ phải trả gần 16,440 tỷ đồng, chiếm 68% tổng nguồn vốn, chủ yếu là dự phòng phải trả hơn 12,000 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi