Tổng Bí thư: Suy thoái đạo đức, lối sống còn có mặt phức tạp, tinh vi hơn

Microsoft điều tra các cáo buộc quấy rối tình dục của Bill Gates
Tin hot! Tencent ra mắt 4 trung tâm dữ liệu đám mây Á-Âu mới
‘Choáng’ giá trúng đấu giá đất Thủ Thiêm: Áp lực cho cả chính quyền lẫn doanh nghiệp

Nhìn thẳng vào sự thật, khách quan, công tâm, không né tránh

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sáng nay, 4/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những nội dung trình Hội nghị lần này là những vấn đề rất quan trọng, trong bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp, biến động bất thường.

Tổng Bí thư: Suy thoái đạo đức, lối sống còn có mặt phức tạp, tinh vi hơn - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 (Ảnh: Nhật Bắc).

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo ra xung lực mới và khí thế mới cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; và tầm nhìn đến năm 2045. 

Theo Tổng Bí thư, đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ cuối tháng tư đến nay, với biến chủng mới Delta, lây lan rất nhanh, hết sức nguy hiểm, khó kiểm soát đã ảnh hưởng lớn, hết sức tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt là đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn đồng bào, trong đó có cả cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các y, bác sĩ, nhân viên y tế và cán bộ cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch.

Vì vậy, cùng với Tờ trình tổng hợp chung, Ban cán sự đảng Chính phủ đã nghiên cứu, xây dựng các báo cáo về tình hình phòng, chống đại dịch Covid-19; quan điểm, chủ trương và giải pháp về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tình hình kinh tế – xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022 – 2024; cũng như việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương. 

Nêu rõ các báo cáo này có quan hệ hữu cơ, mật thiết với nhau, Tổng Bí thư đề nghị Hội nghị dành thời gian nghiên cứu thật kỹ các tài liệu đã gửi, căn cứ vào thực tế tình hình ở các ngành, lĩnh vực, địa phương mình để thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm, dự báo đến hết năm 2021, nhất là dự báo về tình hình đại dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Trong đó, chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, khó khăn, thách thức mới đang đặt ra, hạn chế, yếu kém cần khắc phục; phân tích làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. 

Đồng thời đối chiếu, phân tích khả năng hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã dự kiến cho năm 2021, nhất là mục tiêu, nhiệm vụ sớm kiểm soát được dịch bệnh, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế…

Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra; nắm bắt thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, xác định rõ quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới; các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2022, bảo đảm sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước hằng năm, gắn với việc phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh và thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

Tổng Bí thư nêu rõ tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, thực sự khách quan, công tâm, không né tránh, không bi quan nhưng cũng không tô hồng” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến cuối năm 2021 và trong cả năm 2022.

Tổng Bí thư: Suy thoái đạo đức, lối sống còn có mặt phức tạp, tinh vi hơn - 2

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc tại Hà Nội sáng nay, 4/10 (Ảnh: Nhật Bắc).

Rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên

Về nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ.

“Không phải ngẫu nhiên mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này. Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, Trung ương đã bàn và ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một cách ráo riết, quyết liệt, có hiệu quả”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các quyết định, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thời gian qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhưng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường. 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 4 lần này sẽ tiếp tục thảo luận, tạo sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu đi sâu phân tích, mổ xẻ, làm rõ, chỉ ra đúng căn nguyên, đề ra các biện pháp chữa trị hữu hiệu. Cho ý kiến cụ thể đối với việc Đề án kiến nghị tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao nhất Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đồng thời tập trung ưu tiên thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về những điều đảng viên không được làm, Tổng Bí thư cho biết, thực tế gần 10 năm qua cho thấy, các quy định về vấn đề này là rất cần thiết; những nội dung của Quy định đến nay cơ bản vẫn còn phù hợp và đáp ứng được yêu cầu quản lý, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

“Tuy nhiên, trước yêu cầu mới, cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thêm một số nội dung quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Ngoài ra, có một số điều qua thực tiễn thấy chưa đủ rõ, có nội dung khó áp dụng, gây khó khăn khi phải xem xét vi phạm của đảng viên…”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị đóng góp ý kiến cụ thể, thiết thực, có tính khả thi, sửa trực tiếp vào dự thảo Quy định, tạo sự thống nhất cao trong Trung ương để ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: tình hình phòng, chống đại dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tình hình kinh tế – xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024.

Hội nghị sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Quang Phong

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi