Tổng Công ty Sông Đà muốn huy động 350 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

[ vnFXtoday ] – Cập nhật thị trường tài chính ngày 31/03/2020
L10 đặt mục tiêu lãi trước thuế 2022 đạt 19 tỷ đồng
Chứng khoán Phố Wall muốn chào bán hơn 50 triệu cp

Cụ thể, HĐQT SJG vừa thông qua phương án phát hành 3.5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu phát hành là 350 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu là 24 tháng kể từ ngày phát hành. Thời điểm phát hành từ quý 4/2021.

Trái phiếu có lãi suất cố định hoặc thả nổi, được xác định trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Tài sản đảm bảo là cổ phần thuộc sở hữu của SJG tại CTCP Đầu tư và phát triển điện Sê San 3A, CTCP Điện Việt Lào, CTCP Sông Đà 11.

Nguồn trả nợ là các nguồn thu hợp pháp để thanh toán gốc và lãi trái phiếu, bao gồm nguồn thu từ thoái vốn tại CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (HOSE: SJS) hoặc thoái vốn tại các đơn vị thành viên, nguồn thu từ dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty và nguồn thu từ cổ tức được chia từ đầu tư vốn tại các Công ty con.

Số tiền 350 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được SJG sử dụng tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh.

Trên thị trường, giá cổ phiếu SJG chốt phiên 02/12 tại mức 22,200 đồng/cp, tăng 17% qua 1 tháng trở lại đây, khối lượng giao dịch bình quân hơn 40,000 cp/phiên.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi