Tổng thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2022 đạt 645.3 ngàn tỷ đồng

Hôm nay, mạng xã hội của ông Trump ra mắt
Thị trường vàng ảm đạm
Israel, UAE đồng ý thỏa thuận thúc đẩy đầu tư vào nền kinh tế song phương

Thu ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 4/2022 ước đạt 160.2 ngàn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2022 đạt 645.3 ngàn tỷ đồng, bằng 45.7% dự toán năm và tăng 13.3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số khoản thu chính như sau:

– Thu nội địa tháng 4/2022 ước đạt 129.5 ngàn tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 520.3 ngàn tỷ đồng, bằng 44.2% dự toán năm và tăng 9.1% so với cùng kỳ năm trước.

– Thu từ dầu thô tháng 4/2022 ước đạt 6.6 ngàn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 đạt 24.1 ngàn tỷ đồng, bằng 85.4% dự toán năm và tăng 93.4% so với cùng kỳ năm trước.

– Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 4/2022 ước đạt 24.1 ngàn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 đạt 100.9 ngàn tỷ đồng, bằng 50.7% dự toán năm và tăng 27.1% so với cùng kỳ năm trước.

Chi ngân sách Nhà nước

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 4/2022 ước đạt 132.8 ngàn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt 470.2 ngàn tỷ đồng, bằng 26.3% dự toán năm và tăng 2.4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên 4 tháng đầu năm 2022 đạt 340.3 ngàn tỷ đồng, bằng 30.6% dự toán năm và tăng 1.8% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 95.7 ngàn tỷ đồng, bằng 18.2% và tăng 11.3%; chi trả nợ lãi 33.8 ngàn tỷ đồng, bằng 32.6% và giảm 11.8%.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi