Trích dự phòng gấp 3 lần, VietBank báo lãi trước thuế quý 2 tăng 36%

Ông Tất Thành Cang đề nghị tòa triệu tập Chủ tịch Công ty Nguyễn Kim
Đường nhập lậu đang “ép” ngành sản xuất trong nước
UOB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 7,04%

Finnews24.com – Trích dự phòng gấp 3 lần, VietBank báo lãi trước thuế quý 2 tăng 36%

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2022 vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, UPCoM: VBB) báo lãi trước thuế gần 275 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, dù chi phí dự phòng được trích lập gấp 3 lần.

Trong quý 2, VietBank thu về hơn 568 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, gấp 2.35 lần cùng kỳ. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 44%, thu hơn 25 tỷ đồng, nhờ tăng thu hoạt động thanh toán và bảo lãnh.

Đáng chú ý, lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm mạnh 99%, chỉ còn gần 3 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động khác đem về khoản lãi tăng 90%, lên mức gần 82 tỷ đồng, nhờ tăng thu từ đặt cọc chuyển nhượng bất động sản và thu hồi các khoản nợ đã được xử lý rủi ro.

Quý này, VietBank dành hơn 94 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 3 lần cùng kỳ. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước thuế gần 275 tỷ đồng, tăng 36%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VietBank trích đến 168 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 6 lần cùng kỳ. Ngân hàng thu được gần 388 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 19%. Nếu so với kế hoạch 1,090 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đề ra cho cả năm 2022, VietBank chỉ mới thực hiện được 36%.

Tính đến 30/06/2022, tổng tài sản Ngân hàng tăng 6% so với đầu năm, lên mức 109,667 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại TCTD tăng 14% (16,524 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 11% (56,222 tỷ đồng)… Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng 8% (71,849 tỷ đồng).

Tổng nợ xấu tại thời điểm cuối quý 2 tăng 19% so với đầu năm, chiếm 2,196 tỷ đồng trong tổng dư nợ. Nợ có khả năng mất vốn tăng đến 62%. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 3.65% đầu năm lên 3.91%.

Hàn Đông

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi