Trưởng ban Kinh tế T.Ư: Xác định rõ triết lý công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Nhịp đập Thị trường 21/04: Ngân hàng ra tay đỡ chỉ số
Vietstock Daily 26/01/2022: Cầu vồng sau mưa?
Lợi nhuận thấp hơn lãi suất ngân hàng, doanh nghiệp ‘ngại’ làm nhà ở xã hội

Sáng 6.12, Ban Kinh tế T.Ư tổ chức Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về Công nghiệp 4.0.

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh cho biết, từ tháng 12.2019 tới nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt về kinh tế – xã hội thế giới.

Ông Tuấn Anh dẫn chứng, tăng trưởng quý 3.2021 giảm sâu, – 6,17%, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay. “Ước tính tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2021 chỉ đạt 2 – 2,5%”, ông Tuấn Anh cho hay.

Trưởng ban Kinh tế T.Ư nhìn nhận dịch Covid-19 còn tiếp tục kéo dài, khó lường; nền kinh tế đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ vượt quá sức chịu đựng của người dân và doanh nghiệp.

Do đó, nhu cầu cấp bách, khẩn trương hiện nay là tìm kiếm những giải pháp hiệu quả nhằm phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19, đồng thời tạo nền tảng, hỗ trợ các động lực tăng trưởng trong dài hạn thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển triển mới.

Ông Trần Tuấn Anh cho biết, Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong giai đoạn vừa qua đã đạt được những tiến bộ đáng kể về kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên, theo Trưởng ban Kinh tế T.Ư, quá trình phục hồi kinh tế – xã hội sau dịch Covid-19 và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng Công nghiệp 4.0 đang gặp phải những trở ngại lớn.

Ông Tuấn Anh dẫn chứng mô hình tăng trưởng của Việt Nam chưa dựa nhiều trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm.

Bên cạnh đó, tính tự chủ của nền kinh tế còn thấp; vẫn còn phụ thuộc lớn vào bên ngoài; chưa quan tâm đúng mức đến chuỗi giá trị và cung ứng trong nước nhằm nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ngoài ra, phát triển công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chủ yếu phát triển theo mục tiêu ngắn hạn, thiếu tính bền vững. Các chính sách phát triển các ngành công nghiệp chậm được cụ thể hóa.

Theo ông Trần Tuấn Anh, thực tiễn 35 năm qua tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần phải tập trung giải quyết để đạt được các mục tiêu từ nay tới 2045 như Nghị quyết Đại hội XIII đã xác định.

“Yêu cầu cấp bách đặt ra là phải xác định rõ triết lý phát triển, mô hình và chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển mới của giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, và cho biết hiện nay, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu, làm thay đổi căn bản tư duy về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

“Công nghệ sản xuất kỹ thuật số tiên tiến có thể thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững trong tất cả các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ”, Trưởng ban Kinh tế T.Ư nhận định.

Trưởng ban Kinh tế T.Ư cũng cho biết, Diễn đàn Công nghiệp 4.0 được tổ chức lần này nhằm phục vụ luận cứ cho xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình T.Ư vào tháng 10.2022.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi