TTF báo lãi ròng hơn 15 tỷ đồng trong quý đầu năm

Vietstock Daily 25/03/2022: Rủi ro điều chỉnh vẫn còn
Giá xăng tại Mỹ cao kỷ lục
Phân tích kỹ thuật phiên chiều 23/11: VN-Index liệu sẽ vượt lên trên đường Middle?

Trong kỳ, doanh thu từ bán nguyên liệu, thành phẩm và hàng hóa của TTF tăng 72% so với cùng kỳ, lên hơn 536 tỷ đồng. Không những thế, biên lãi gộp cũng tăng từ 12% lên 14%, giúp lãi gộp gấp đôi quý 1/2021, với gần 75 tỷ đồng.

Trong khi đó, ở hoạt động tài chính, nhờ khoản lãi chênh lệch tỷ giá hơn 21 tỷ đồng, doanh thu tài chính cả kỳ đạt gần 24 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ gần 3 tỷ đồng.

Về chi phí, dù chi phí lãi vay được tiết giảm 13% nhưng chi phí tài chính của TTF vẫn tăng 8%. Nguyên nhân là Công ty ghi nhận khoản lỗ tỷ giá gần 6 tỷ đồng. Hai chi phí còn lại cũng diễn biến ngược chiều nhau khi chi phí bán hàng tăng 14%, còn chi phí quản lý giảm 16%.

Kết quả, TTF báo lãi ròng hơn 15 tỷ đồng trong quý đầu năm 2022, trong khi cùng kỳ lỗ gần 40 tỷ đồng.

Năm 2022, ĐHĐCĐ của TTF đã thông qua kế hoạch lãi sau thuế 72.76 tỷ đồng. Với những gì đạt được trong quý 1, Công ty đã thực hiện được hơn 25% chỉ tiêu mà kế hoạch đề ra.

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của TTF gần 2,780 tỷ đồng, đi lùi 2% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho giảm nhẹ 5%, còn tiền mặt và phải thu ngắn hạn giảm đáng kể khi lần lượt giảm 28% và 19%.

Đáng chú ý trong tổng tài sản của TTF là khoản đầu tư vào đơn vị khác, tăng mạnh từ hơn 1 tỷ đồng đầu năm lên gần 124 tỷ đồng. Số tiền này chủ yếu đến từ khoản đầu tư gần 123 tỷ đồng vào Công ty Natuzzi Singapore PTE. Ltd. Đây là thương vụ đã được HĐQT TTF thông qua vào ngày 03/11/2021 nhằm nắm 20% vốn điều lệ của Natuzzi Singapore PTE. Ltd. Mục đích đầu tư nhằm xây dựng thương hiệu và độ nhận diện các sản phẩm gỗ của TTF ra thị trường nước ngoài.

Nợ phải trả của TTF giảm đến 14% so với đầu năm, còn gần 1,108 tỷ đồng, chủ yếu do biến động tại hai khoản mục phải trả người bán ngắn hạn và người mua trả tiền trước ngắn hạn.

Ngược lại, do tăng mạnh các khoản nợ dài hạn, tổng nợ vay của TTF tăng 7%, lên hơn 43 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi