TTF thành công chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ

Vietnam Airlines lỗ thêm gần 3,400 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu dương trở lại
Baidu đột phá trong lĩnh vực sản xuất vắc-xin khi hợp tác với công ty dược phẩm Sanofi của Pháp
IDV đặt mục tiêu lãi sau thuế niên độ 2021-2022 tăng 16%

Với đợt chào bán riêng lẻ, TTF đã phân phối thành công toàn bộ hơn 59 triệu cp ưu đãi cổ tức có chuyển đổi.

Lô cổ phiếu được phát hành là cổ phiếu ưu đãi (với mức cổ tức cố định là 12%/năm) có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào với tỷ lệ 1:1. Cổ phiếu được phát hành trong đợt chào bán này sẽ bị hạn chế giao dịch trong vòng 1 năm.

Với giá bán 10,000 đồng/cp, TTF thu ròng gần 595 tỷ đồng sau đợt chào bán.

Toàn bộ nhà đầu tư mua cổ phiếu đều là nhà đầu tư trong nước, tuy nhiên, danh sách nhà đầu tư trúng giá có sự thay đổi so với danh sách công bố đặt mua trước đó, do một số nhà đầu tư xin rút lui.

Bên cạnh chào bán cổ phiếu riêng lẻ, TTF cũng đã phát hành thành công cổ phiếu để hoán đổi nợ với ông Bùi Hồng Minh. Theo đó, TTF sẽ cho phát hành 40.5 triệu cp ưu đãi cổ tức để hoán đổi khoản nợ 405 tỷ đồng của chủ nợ là ông Bùi Hồng Minh. Mức cổ tức cố định cho các cổ phiếu này là 6.5%/năm.

TTF sẽ có trách nhiệm mua lại một phần hoặc toàn bộ 40.5 triệu cp sắp phát hành này nếu lô cổ phiếu ưu đãi không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với mức giá bằng mệnh giá khi đảm bảo đủ nguồn vốn để mua lại sau thời gian 5 năm.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi