Tự doanh 14/09: Bán ròng gần 233 tỷ đồng

Báo cáo Marriott Int: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q4
Thị trường chứng khoán châu Á chìm trong biển đỏ đồng bộ với chỉ số S&P 500
Goldman Sachs đã tăng đáng kể cổ phần của Alibaba trong quý 2

Đã thêm vị thế thành công vào:

Đã thêm vị thế thành công vào:

Đã thêm vị thế thành công vào:

Đã thêm vị thế thành công vào:

Đã thêm vị thế thành công vào:

Đã thêm vị thế thành công vào:

Finnews24.com – Tự doanh 14/09: Bán ròng gần 233 tỷ đồng

Phiên 14/09, tự doanh công ty chứng khoán bán ròng gần 233 tỷ đồng. Trong đó, HDG (HM:HDG), VIC (HM:VIC) và VPB (HM:VPB) là 3 mã bị bán ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, MWG (HM:MWG), DXG (HM:DXG) và S99 (HN:S99) là các mã được mua ròng nhiều nhất.

Hàn Đông

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi