Tự doanh 15/06: Mua ròng gần 163 tỷ đồng

Mã cổ phiếu đầu tiên liên quan đến Metaverse có sự sụt giảm 16%
Chứng khoán Mỹ ngày 19/5: Cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu áp lực
Chứng khoán tương lai Mỹ mở rộng mức phục hồi nhờ cổ phiếu công nghệ

Finnews24.com – Tự doanh 15/06: Mua ròng gần 163 tỷ đồng

Tự doanh công ty chứng khoán tiếp tục mua ròng trong phiên 15/06 với giá trị gần 163 tỷ đồng. Trong đó, DPM (HM:DPM), GAS (HM:GAS) và DCM (HM:DCM) được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, MBB (HM:MBB), MWG (HM:MWG) và VPB (HM:VPB) là 3 mã bị bán ròng nhiều nhất.

Hàn Đông

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi