Tự doanh 21/09: Bán ròng 106 tỷ đồng

HAG xin được thử thách để không bị hủy niêm yết bắt buộc
VNM và FPT ‘gồng gánh’ VN-Index trong tuần qua
Duy trì hạn chế giao dịch 10 mã trên sàn UPCoM

Đã thêm vị thế thành công vào:

Đã thêm vị thế thành công vào:

Đã thêm vị thế thành công vào:

Đã thêm vị thế thành công vào:

Đã thêm vị thế thành công vào:

Đã thêm vị thế thành công vào:

Finnews24.com – Tự doanh 21/09: Bán ròng 106 tỷ đồng

Phiên 21/09, tự doanh khối công ty chứng khoán tiếp tục bán ròng 106 tỷ đồng. Trong đó, VPB (HM:VPB), MWG (HM:MWG) và VNM (HM:VNM) bị bán ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, KBC (HM:KBC), HPG (HM:HPG) và FPT (HM:FPT) được mua ròng nhiều nhất.

Hàn Đông

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi