TVC: Chủ tịch và bên liên quan tất bật gom hàng

Khi phân bổ danh mục, cần nhìn vào giá trị doanh nghiệp
Tiếp nối cơn bảo AMC tăng gần 100% và nhận định của chuyên gia về “cổ phiếu meme”
Bầu Thụy tiếp tục chào mua công khai THD sau khi mua 1.5 triệu cp qua sàn

Trước đó, Chủ tịch Tùng từng đăng ký mua 10 triệu cp trong đợt giao dịch tháng 5/2022. Tuy nhiên, vị lãnh đạo chỉ gom thành công 1.7 triệu cp với lý do cung cầu thị trường.

Nếu mua vào thành công 2 triệu cp trong đợt giao dịch mới, ông Tùng sẽ tăng sở hữu từ 6.4 triệu cp (5.37%) lên 8.4 triệu cp (7.05%). Chiếu theo giá 8,500 đồng/cp đầu phiên 21/07, ước tính thương vụ có giá trị khoảng 17 tỷ đồng.

Đơn vị liên quan đến ông Phạm Thanh Tùng là Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt cũng liên tục gom cổ phiếu TVC. Trong đợt giao dịch ngày 17/06, cổ đông này đã mua 1.7 triệu cp, tăng sở hữu lên mức 16 triệu cp (13.5%). Trước đó, Tùng Trí Việt cũng đã gom 1.6 triệu cp từ ngày 24/05-10/06.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi