UBND tỉnh Thái Nguyên đấu giá cổ phần một công ty vật tư nông nghiệp, lượng đăng ký mua ồ ạt

46 doanh nghiệp bị nhắc nhở vì chưa công bố BCTC bán niên soát xét 2021
Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Thưa thớt các giao dịch lớn
BNA: Công ty liên quan đến Chủ tịch muốn thoái sạch vốn

Finnews24.com – UBND tỉnh Thái Nguyên đấu giá cổ phần một công ty vật tư nông nghiệp, lượng đăng ký mua ồ ạt

UBND tỉnh Thái Nguyên mới đây công bố kết quả đăng ký mua đấu giá cổ phần CTCP Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên do cơ quan này sở hữu, số lượng chào bán 562.000 cp nhưng lượng đăng ký mua gấp đến gần 5 lần.

Ngày 25/08, CTCP Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên thông báo kết quả đăng ký đấu giá 562.000 cổ phần Công ty do UBND tỉnh Thái Nguyên nắm giữ. Việc đấu giá cổ phần nằm trong lộ trình triển khai công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

Với giá khởi điểm 42,500 đồng/cp, ước tính UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ thu về ít nhất gần 24 tỷ đồng sau khi hoàn tất thương vụ.

Kết quả đăng ký mua trong thời gian từ 08/08 đến 16h ngày 22/08/2022 cho thấy, có 10 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần. Trong đó có 8 nhà đầu tư cá nhân, đăng ký hơn 1.5 triệu cổ phần; và 2 nhà đầu tư tổ chức, đăng ký 1.12 triệu cổ phần. Tổng cộng số đăng ký là 2.63 triệu cổ phần, gấp gần 4.7 lần khối lượng cổ phần chào bán.

CTCP Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển thành công ty cổ phần từ ngày 19/01/2004 với 190 cổ đông sáng lập và vốn điều lệ 7 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ số cổ phần có quyền chi phối 51%.

Tính đến thời điểm cuối tháng 07/2022, công ty có vốn điều lệ 15 tỷ đồng, trong đó 37.4% là vốn cổ phần Nhà nước. Người đại diện pháp luật là ông Đỗ Xuân Hiền – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Về tình hình kinh doanh, năm 2021 Công ty báo lãi trước và sau thuế lần lượt là 2.46 tỷ đồng và gần 2 tỷ đồng, hoàn thành 164% mục tiêu đặt ra và thực hiện chia cổ tức với tỷ lệ 9.5%. Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản Công ty đạt gần 179 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 88%.

Tại ĐHĐCĐ 2022, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 400 tỷ và lợi nhuận trước thuế 1.5 tỷ đồng. Ngoài ra là một số chỉ tiêu cung ứng cho các mặt hàng chính, gồm phân bón (gần 64 ngàn tấn), giống cây lương thực (350 tấn), thuốc bảo vệ thực vật (12 tỷ đồng doanh số).  

Hồng Đức

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi