UIC báo lãi sau thuế quý 2 tăng 15% nhờ thu bảo hiểm bồi thường

Khởi tố Chủ tịch HĐTV Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn
Ngày 21/06/2022: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và cải cách thể chế Việt Nam

Cụ thể, UIC báo cáo doanh thu quý 2/2022 đạt 714 tỷ đồng, giảm 1% so cùng kỳ. Giá vốn hàng bán lại tăng 1%, lên 701 tỷ đồng, qua đó khiến lợi nhuận gộp giảm 40%, đạt 13 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 2 giảm 41%, về còn 9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quý này, UIC ghi nhận khoản mục lợi nhuận khác lên tới 9 tỷ đồng từ nguồn thu tiền bảo hiểm được bồi thường. Nhờ vậy, UIC có thể báo lãi sau thuế 14.4 tỷ đồng, vượt cùng kỳ 15%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, UIC ghi nhận doanh thu 1.3 ngàn tỷ đồng, giảm 2% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước và sau thuế đều giảm, đạt lần lượt 36.7 tỷ đồng và 29.1 tỷ đồng (-25%). Tại ĐHĐCĐ 2022, UIC đặt mục tiêu doanh thu và lãi trước thuế lần lượt là 2.5 ngàn tỷ và 62 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện 52% kế hoạch doanh thu và 59% kế hoạch lãi trước thuế sau nửa đầu năm 2022.

Tổng tài sản và nguồn vốn tính đến hết ngày 30/06/2022 biến động không đáng kể, đạt 466 tỷ đồng, tăng 4.2% so với đầu năm (447 tỷ đồng). Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng lên hơn 10 tỷ đồng, tương ứng giảm 10 tỷ đồng ở khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng. Vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng gấp 4 lần đầu kỳ, lên hơn 49 tỷ đồng, chủ yếu do khoản vay ngắn hạn và vay dài hạn đến hạn trả từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

COMMENTS

UIC báo lãi sau thuế quý 2 tăng 15% nhờ thu bảo hiểm bồi thường

Dầu Brent giảm 5% về 121 USD/thùng
ĐHĐCĐ SCR: Mục tiêu đạt 300 tỷ đồng LNTT, chào bán 51.3 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 14,000 đồng/cp
Khởi tố vụ án chôn chất thải tại Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Cụ thể, UIC báo cáo doanh thu quý 2/2022 đạt 714 tỷ đồng, giảm 1% so cùng kỳ. Giá vốn hàng bán lại tăng 1%, lên 701 tỷ đồng, qua đó khiến lợi nhuận gộp giảm 40%, đạt 13 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 2 giảm 41%, về còn 9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quý này, UIC ghi nhận khoản mục lợi nhuận khác lên tới 9 tỷ đồng từ nguồn thu tiền bảo hiểm được bồi thường. Nhờ vậy, UIC có thể báo lãi sau thuế 14.4 tỷ đồng, vượt cùng kỳ 15%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, UIC ghi nhận doanh thu 1.3 ngàn tỷ đồng, giảm 2% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước và sau thuế đều giảm, đạt lần lượt 36.7 tỷ đồng và 29.1 tỷ đồng (-25%). Tại ĐHĐCĐ 2022, UIC đặt mục tiêu doanh thu và lãi trước thuế lần lượt là 2.5 ngàn tỷ và 62 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện 52% kế hoạch doanh thu và 59% kế hoạch lãi trước thuế sau nửa đầu năm 2022.

Tổng tài sản và nguồn vốn tính đến hết ngày 30/06/2022 biến động không đáng kể, đạt 466 tỷ đồng, tăng 4.2% so với đầu năm (447 tỷ đồng). Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng lên hơn 10 tỷ đồng, tương ứng giảm 10 tỷ đồng ở khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng. Vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng gấp 4 lần đầu kỳ, lên hơn 49 tỷ đồng, chủ yếu do khoản vay ngắn hạn và vay dài hạn đến hạn trả từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi