VCG thu về hơn 145 tỷ đồng từ 3 triệu cổ phiếu quỹ

Giải mã nguyên nhân gần 800 cổ phiếu giảm điểm
ĐHĐCĐ bất thường Ladophar: Kế hoạch tăng trưởng doanh thu 2022 gấp gần 5 lần 2021
Góc nhìn 13/04: Lùi về ngưỡng quanh vùng 1,440?

Với giá giao dịch bình quân 47,101 đồng/cp, tính VCG đã thu về hơn 145 tỷ đồng sau khi hoàn tất thương vụ.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của VCG đã tăng lên gần 442 triệu cp.

Trên thị trường, cổ phiếu VCG hiện đang giao dịch quanh mức 44,400 đồng/cp (10h phiên 09/12), khối lượng giao dịch bình quân gần 4.6 triệu cp/phiên.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi