VCG thu về hơn 145 tỷ đồng từ 3 triệu cổ phiếu quỹ

Góc nhìn 12/01: Hình thành điểm cân bằng mới quanh ngưỡng 1,500
Mỹ xem xét thắt chặt kiểm tra đối với SPAC và tiền kỹ thuật số
Chứng khoán trong nước (15/9): VN-Index tiếp tục giảm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Với giá giao dịch bình quân 47,101 đồng/cp, tính VCG đã thu về hơn 145 tỷ đồng sau khi hoàn tất thương vụ.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của VCG đã tăng lên gần 442 triệu cp.

Trên thị trường, cổ phiếu VCG hiện đang giao dịch quanh mức 44,400 đồng/cp (10h phiên 09/12), khối lượng giao dịch bình quân gần 4.6 triệu cp/phiên.

COMMENTS