HomeTin tức chứng khoán

Vi phạm công bố thông tin, ASA bị xử phạt 100 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, ASA bị xử phạt 100 triệu đồng

Báo cáo Alphabet A: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q3
Chứng khóan châu Á trượt giá khi các nhà đầu tư chốt lời cổ phiếu TSMC
Chứng khoán Úc ổn định dù cổ phiếu công nghệ giảm
Advertisement

Cụ thể, ASA không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hệ thống công bố thông tin (CBTT) của UBCKNN đối với: BCTC năm 2017 đã kiểm toán, BCTC bán niên 2018 đã soát xét, BCTC quý 2/2018, quý 3/2018.

Bên cạnh đó, Công ty CBTT không đúng thời hạn về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016, 2017, BCTC các quý từ năm 2016-2020, Báo cáo thường niên năm 2017, giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh trước và sau kiểm toán năm 2015, BCTC bán niên soát xét năm 2016…

Do đó, ASA bị xử phạt số tiền 100 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

COMMENTS