Vi phạm giao dịch ký quỹ, Chứng khoán Visecurities bị phạt 150 triệu đồng

Cho khách hàng mua chứng khoán dù không đủ tiền, Chứng khoán Ngân hàng Đông Á bị phạt nặng
Trì hoãn đưa chứng khoán đã bán vào giao dịch, Bwaco bị phạt 125 triệu đồng
Liên tục giao dịch cổ phiếu MBG mà không báo cáo, một cá nhân bị phạt đến 92,5 triệu đồng

Vi phạm giao dịch ký quỹ, Chứng khoán Visecurities bị phạt 150 triệu đồng Chứng khoán Visecurities đã cho vay đối với 1 số mã không thuộc danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ và cho khách hàng vay vượt quá sức mua…

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1118/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Doanh nghiệp cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Visecurities) số tiền 150 triệu đồng.

Nguyên nhân, do Chứng khoán Visecurities đã vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán. Cụ thể, tại một số ngày giao dịch trong năm 2017, Doanh nghiệp giải ngân cho vay mới đối với một số mã chứng khoán không thuộc danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ; Doanh nghiệp cho vay giao dịch ký quỹ đối với một số khách hàng vượt quá 3% vốn chủ sở hữu; Doanh nghiệp cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng và giải ngân cho vay tiền khi khách hàng không đảm bảo tỷ lệ ký quỹ duy trì.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đối với các vi phạm liên quan đến ký quỹ, mới đây nhất, ngày 13/1/2017 Chứng khoán Đại Nam cũng mới bị phạt tổng cộng 225 triệu đồng. Trước đó nữa hồi tháng 10/2015, Chứng khoán Phú Hưng cũng từng bị phạt 150 triệu đồng lỗi do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán. Còn Chứng khoán An Bình cũng từng bị phạt 125 triệu đồng vì chưa tuân thủ đúng quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.

 

Theo Cafef

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi