VIE muốn phát hành riêng lẻ 30 triệu cp

Thẻ từ ATM, hơn 1 tháng nữa bị ‘khai tử’
Mở rộng đón khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường biển, đường bộ
Doanh nghiệp nào chốt quyền trả cổ tức tiền mặt trong tuần 14-18/03?

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chiến lược, đáp ứng tiêu chí do ĐHĐCĐ đề ra. Số cổ phiếu nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chào bán là 10,000 đồng/cp.

Nếu phát hành thành công, VIE sẽ lưu hành với hơn 50.6 triệu cp. Vốn điều lệ Công ty sẽ tăng từ hơn 20.6 tỷ đồng lên hơn 50.6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2022, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nguồn vốn huy động được sau khi phát hành là 30 tỷ đồng, Công ty đề ra phương án sử dụng như sau:

Cụ thể hơn, VIE sẽ sử dụng 25 tỷ đồng xây dựng trụ sở văn phòng Công ty, với 8 tầng nổi + 1 tum (20 tỷ đồng) và tầng hầm trong chỉ giới xây dựng tầng nổi (5 tỷ đồng). Số tiền 5 tỷ đồng còn lại để thanh toán tiền thuê đất, tiền thuê văn phòng và nâng cấp kho hàng hóa của Công ty.

Trong trường hợp thiếu hụt vốn dự kiến do không phân phối hết số lượng cổ phiếu chào bán hoặc không thu đủ số vốn huy động từ đợt chào bán, Công ty sẽ cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các hạng mục có sự ưu tiên thấp hơn, HĐQT sẽ chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của Công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác bên ngoài như vay ngân hàng, vay tín dụng của các tổ chức tài chính hoặc thực hiện việc phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật,… để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán, nhằm đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện dự án cũng như phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi