Viet Capital Bank báo lãi trước thuế 2021 đạt 311 tỷ đồng

VLC sẽ có vốn điều lệ hơn 1,723 tỷ đồng sau khi sáp nhập GTN
Lãi sau thuế 2021 của NTC gần như đi ngang so năm trước
SMC tạm hoãn chia cổ tức 2021 bằng cổ phiếu đợt 1

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 76,600 tỷ đồng, tăng 25% so với 2020 và hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra. Tổng huy động vốn đạt hơn 70 ngàn tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt hơn 46 ngàn tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 16% so với năm trước.

Kết thúc năm tài chính 2021, tổng thu nhập đạt gần 1,700 tỷ đồng, tăng 20% so với 2020. Trong đó thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 1,400 tỷ, tăng 30%, chủ yếu từ viêc giảm chi phí vốn, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 28% nhờ đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ, dịch vụ bảo hiểm và thanh toán.

Lợi nhuận trước thuế Ngân hàng đạt 311 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước, vượt 7% so với kế hoạch. Đóng góp chính vào việc hoàn thành lợi nhuận đến từ sự tăng trưởng về quy mô tài sản và tăng trưởng quy mô tín dụng, thu nhập từ xử lý nợ và quản lý chi phí hoạt động.

Riêng trong quý 4/2021, để đồng hành cùng khách hàng vượt qua tác động của dịch bệnh; đồng thời đẩy mạnh trích lập dự phòng toàn bộ với danh mục tín dụng của khách hàng bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh Covid-19. Với các chính sách miễn giảm lãi, cơ cấu lại nợ, miễn giảm phí,… Ngân hàng Bản Việt đã hỗ trợ kịp thời cho khách hàng cá nhândoanh nghiệp với tổng dư nợ 8,000 tỷ đồng.

COMMENTS