VietBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 5,780 tỷ đồng

Một số dự án đầu tư của Nga tại Việt Nam có thể bị ảnh hưởng xung đột Nga-Ukraine
Thị trường chứng quyền 22/07/2022: Chứng quyền MWG phục hồi mạnh mẽ
Con trai ông Đỗ Anh Dũng: Sẽ bán dự án trả tiền nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh

NHNN yêu cầu VietBank thực hiện việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật; thông báo bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân mua cổ phần của Vietbank thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, VietBank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo quy định.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietBank đã thông qua phương án phát hành 100.3 triệu cp cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ năm 2022, với tỷ lệ 21% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được mua thêm 21 cp mới). Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 3-4/2022. Nếu thành công, vốn điều lệ của VietBank sẽ tăng từ mức 4,777 tỷ đồng lên 5,780 tỷ đồng.

Toàn bộ số vốn tăng thêm từ phát hành cổ phiếu năm 2022 là 1,003 tỷ đồng được dự kiến sử dụng toàn bộ cho việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động sinh lời cho VietBank.

Bên cạnh đó, VietBank còn đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt quy mô tổng tài sản 100,000 tỷ đồng, ngoài lợi nhuận giữ lại để tăng vốn tự có, Ngân hàng cần tăng ròng vốn tự có hàng năm từ 2,000-2,400 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi