Vietbank: Lãi trước thuế 2021 tăng 58%, tỷ lệ nợ xấu vượt 3.65%

Cựu quan chức ngoại giao Canada bị Trung Quốc bắt giữ: Thông tin mới nhất
Tòa án London cho phép nhà khoa học Úc khiếu nại về bản quyền sách Bitcoin
TTF giảm sâu trước lo ngại hủy niêm yết, SAB, CTG, VNM giúp VnIndex tăng hơn 2 điểm

Hoạt động chính là động lực cho tăng trưởng của Vietbank trong năm 2021. Thu nhập lãi thuần gấp 2.6 lần năm trước, ghi nhận hơn 1,486 tỷ đồng chủ yếu nhờ tăng thu nhập lãi cho vay (+14%), thu lãi từ chứng khoán đầu tư (+39%).

Hoạt động dịch vụ tăng 56% khi đem về khoản lãi gần 95 tỷ đồng, nhờ thu từ dịch vụ thanh toán hơn 99 tỷ đồng (+86%).

Ở chiều ngược lại, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối lại giảm 69%, chỉ còn 12 tỷ đồng do tăng các khoản chi công cụ phái sinh tiền tệ.

Năm nay, Vietbank dành ra đến 483 tỷ đồng để trích dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 10 lần năm trước. mặc dù vậy, nhờ lợi nhuận thuần đạt hơn 1,118 tỷ đồng, do đó Ngân hàng báo lãi trước thuế tăng 58%, ghi nhận gần 636 tỷ đồng.

Nếu so với kế hoạch kinh doanh “tối thiểu”, Vietbank đã hoàn thành kế hoạch 390 tỷ đồng lãi trước thuế của năm 2021 ngay từ quý 3.

Còn nếu so với con số 1,100 tỷ đồng lãi trước thuế của kế hoạch “phấn đấu”, Vietbank chỉ mới thực hiện được 58%.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản Vietbank tăng 13% so với đầu năm, lên mức 103,779 tỷ đồng. Tiền gửi tại NHNN gấp đôi đầu năm (4,636 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 13% (50,530 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng chỉ tăng nhẹ 3% lên mức 66,755 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng đến 53%, ghi nhận hơn 7,635 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay góp một điểm tối trong kết quả kinh doanh năm nay của Vietbank khi tổng nợ xấu tại ngày 31/12/2021 gấp 2.4 lần đầu năm, vượt hơn 1,845 tỷ đồng. Tất cả các nhóm nợ xấu đều tăng mạnh. Kết quả đẩy tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng mạnh từ 1.75% lên 3.65%.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi