VIG muốn tăng vốn điều lệ vượt 1,000 tỷ đồng

Masan hướng đến 20,000 cửa hàng WinMart+ nhượng quyền
YEG muốn chuyển nhượng công ty con Edigital
Cổ phiếu Rakuten tăng 24% trên Japan Post dưới sự hậu thuẫn của Tencent

HĐQT VIG vừa quyết định triệu tập ĐHĐCĐ bất thường theo ngày chốt danh sách cổ đông là 17/12.

Cuộc họp lần này liên quan đến chủ trương phát hành hành 66 triệu cp riêng lẻ với giá trị 660 tỷ đồng (giá phát hành tối thiểu là 10,000 đồng/cp). VIG cho biết phát hành nhằm tìm kiếm cổ đông chiến lược cho Công ty có nguồn vốn đầu tư, kinh doanh để tái cấu trúc, đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính hoạt động.

Nếu phát hành thành công, VIG cũng sẽ nâng vốn điều lệ thêm 660 tỷ đồng, lên trên 1,001 tỷ đồng.

* Thời tăng vốn của công ty chứng khoán

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi