VIG muốn tăng vốn điều lệ vượt 1,000 tỷ đồng

Đất Xanh kỳ vọng “lột xác toàn diện” khi hợp tác chuyển đổi số với FPT
Một công ty chứng khoán mua 1,000 tỷ đồng trái phiếu của IPA
Vipco báo lãi ròng 2021 thấp kỷ lục

HĐQT VIG vừa quyết định triệu tập ĐHĐCĐ bất thường theo ngày chốt danh sách cổ đông là 17/12.

Cuộc họp lần này liên quan đến chủ trương phát hành hành 66 triệu cp riêng lẻ với giá trị 660 tỷ đồng (giá phát hành tối thiểu là 10,000 đồng/cp). VIG cho biết phát hành nhằm tìm kiếm cổ đông chiến lược cho Công ty có nguồn vốn đầu tư, kinh doanh để tái cấu trúc, đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính hoạt động.

Nếu phát hành thành công, VIG cũng sẽ nâng vốn điều lệ thêm 660 tỷ đồng, lên trên 1,001 tỷ đồng.

* Thời tăng vốn của công ty chứng khoán

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi