Vinhomes sắp phát hành 1 tỷ cổ phiếu và thanh toán cổ tức tiền mặt năm 2020

Vinhomes sắp phát hành 1 tỷ cổ phiếu và thanh toán cổ tức tiền mặt năm 2020

Tin tức tài chính trong nước CTCP Vinhomes (HM:VHM) đã thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu là ngày 16/9 tới đây. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 1/10.

Trước đó, ĐHĐCĐ công ty vào tháng 6 đã thông qua việc chia cổ tức 2020 với 15% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu, dự kiến thanh toán 4.934 tỷ đồng và phát hành là gần 987 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, từ ngày 26/7 đến 11/8, Vinhomes đã bán toàn bộ 60 triệu cổ phiếu quỹ, điều này làm tăng lượng cổ phiếu đang lưu hành dẫn tới phải điều chỉnh phương án trả cổ tức.

Phương án trả cổ tức điều chỉnh đã được HĐQT công ty thông tin mới đây. Cụ thể, Vinhomes giữ nguyên tỷ lệ cổ tức chia 45% gồm 15% tiền mặt (1.500 đồng/cp) và 30% cổ phiếu. Tuy nhiên, số tiền chia cổ tức tiền mặt tăng lên thành 5.024 tỷ đồng và số lượng cổ phiếu phát hành thêm tăng lên thành 1 tỷ cổ phiếu. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Vinhomes dự kiến tăng từ 33.495 tỷ đồng lên gần 43.543 tỷ đồng. Các cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Advertisement

Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020. Tính tới 31/12/2020, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Vinhomes ghi nhận lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối là 56.259 tỷ đồng. Giá trị chênh lệch dương giữa lợi nhuận với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Vinhomes

Advertisement