VLC rục rịch chào bán 24 triệu cp để huy động vốn cho dự án bò thịt

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 07/06: Bi quan trở lại
‘Ngộp thở’ với cước, phí vận tải biển
MWG báo lãi ròng quý 1 tăng 8%, cho CTCK vay gần ngàn tỷ

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VLC sẽ diễn ra ngày 08/06 tới, theo phương thức trực tuyến.

Một nội dung quan trọng là phương án chào bán thêm cổ phiếu nhằm huy động vốn để tăng vốn góp tại Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật, qua đó triển khai thực hiện Dự án bò thịt.

Ngoài mục đích trên, VLC sẽ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thực hiện linh hoạt các mục đích khác bao gồm mua sắm tài sản, đầu tư dự án hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đầu tư vào dự án của các công ty con, góp vốn vào các công ty con, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng số lượng cổ phần đăng ký chào bán thêm tối đa là 24 triệu cp, tương đương tỷ lệ phát hành 13.92546% trên số lượng cổ phần đang lưu hành. Giá chào bán là 25,000 đồng/cp, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán đạt 600 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu VLC chốt phiên 19/05 ở mức 29,900 đồng/cp.

Về kế hoạch tài chính năm 2022, VLC dự kiến đem về doanh thu thuần 3,248 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2021. Tuy nhiên, lãi sau thuế đi lùi 25%, còn 242 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt đạt 6%.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi