VNM ETF tiếp tục bán ròng HPG và STB

Một lãnh đạo HAX muốn bán ra 1.5 triệu cp
HOSE lên tiếng về sự cố phiên 10/01
Bộ Tài chính sẽ tăng cường giám sát hiện tượng thao túng và làm giá chứng khoán

VNM ETF vẫn miệt mài bán ròng cổ phiếu Việt Nam. Trong giai đoạn 01-11/04, đa phần các cổ phiếu đều bị bán ra, nhiều nhất theo số lượng là HPG (gần 240,000 cp), STB (gần 220,000 cp) và VIC (trên 150,000 cp).

Ở chiều ngược lại, chỉ có HUT được mua thêm gần 290,000 cp. Trong khi đó, số lượng cổ phiếu MSNVND gia tăng do các doanh nghiệp này thực hiện thưởng cổ phiếu/phát hành thêm.

Về thành phần, cổ phiếu Việt Nam đang chiếm 83.37% danh mục VNM ETF tại ngày 11/04, tăng so với mức 82.09% vào tuần trước. VIC, HPGVHM vẫn là 3 mã có tỷ trọng lớn nhất.

Cùng với việc bán ròng cổ phiếu, VNM ETF vừa bị rút vốn thêm 1.94 triệu USD trong tuần qua (rơi vào ngày 06/04). Như vậy tổng lượng vốn bị rút ròng khỏi quỹ ngoại tính từ đầu năm đã lên đến 21.5 triệu USD.

Tính đến thời điểm 12/04, VNM ETF đang có tổng giá trị tài sản ròng 499 triệu USD, giảm mạnh 21 triệu USD sau 1 tuần. Số lượng chứng chỉ quỹ đạt 26.5 triệu ccq.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi