VPBank chuẩn bị mua lại 97.42% vốn của ASCS

Becamex đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 22%
Các diễn đàn lại xôn xao với chủ đề cổ phiếu GameStop tăng gần 19%
LIG lên kế hoạch huy động 75 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu

Theo đó, VPBank sẽ nhận chuyển nhượng gần 26.2 triệu cp từ cổ đông hiện hữu của ASCS, tương ứng 97.42% vốn của Công ty.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 2 diễn ra vào ngày 20/08, cổ đông ASCS đã thông qua bầu Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 3 thành viên gồm bà Nguyễn Thanh Duyên, bà Hoàng Thị Quỳnh Trang và bà Nguyễn Phương Anh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Trong đó, bà Duyên hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm toán – Ban kiểm toán nội bộ, còn bà Trang đang giữ vị trí Trưởng phòng tư vấn pháp luật ngân hàng và khách hàng doanh nghiệp miền Bắc – Khối Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ của VPBank.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua việc tăng vốn điều lệ của ASCS từ 212.8 tỷ đồng lên 268.8 tỷ đồng thông qua việc chào bán 21.28 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với mức giá chào bán là 11,000 đồng/cp. Đồng thời, các cổ đông cũng chấp thuận việc bổ sung các ngành nghề môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán cho ASCS.

Về hoạt động kinh doanh của ASCS, trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu hoạt động của Công ty ghi nhận hơn 13 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu môi giới tăng gần 60% nhưng doanh thu từ tư vấn đầu tư lại giảm mạnh hơn 74%. Sau khi trừ đi chi phí, ASCS chỉ lãi sau thuế gần 1.5 tỷ đồng, giảm gần 82%.

COMMENTS