VSC sắp phát hành 11 triệu cp để trả cổ tức

Tuần 14-18/02/2022: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Tổng cục thuế yêu cầu các Cục thuế không thực hiện trả lại hồ sơ chuyển nhượng đất để khai lại
Ngày 25/01/2022: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Cổ đông sở hữu 10 cp sẽ được nhận 1 cp mới. Theo đó, vốn điều lệ của VSC sẽ được nâng lên mức 1,213 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 30/06. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/06.

Trước đó, VSC đã chi cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%, tổng giá trị chi trả là 27.5 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 dự kiến là 20% vốn điều lệ.

Về kế hoạch kinh doanh, VSC đặt mục tiêu doanh thu 1,900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi