VSC sắp phát hành 11 triệu cp để trả cổ tức

Tiềm năng lớn xuất khẩu rau quả sang EU
Đề xuất công bố mở cửa biên giới với quốc tế từ ngày 1-5
ĐHĐCĐ CKG: Mục tiêu tăng trưởng lãi ròng 15%, trả cổ tức 10%

Cổ đông sở hữu 10 cp sẽ được nhận 1 cp mới. Theo đó, vốn điều lệ của VSC sẽ được nâng lên mức 1,213 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 30/06. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/06.

Trước đó, VSC đã chi cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%, tổng giá trị chi trả là 27.5 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 dự kiến là 20% vốn điều lệ.

Về kế hoạch kinh doanh, VSC đặt mục tiêu doanh thu 1,900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi