Xu hướng giao dịch cặp tiền tệ EUR/USD

0

Đầu tư Forex mỗi ngày cùng Finnews24

Xoay vòng: 1.2195
Mục tiêu đầu tư: Các vị thế bán dưới 1.2195 với mục tiêu là 1.2135 & 1.2105 được gia hạn.

Kịch bản thay thế: Trên 1.2195 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.2225 & 1.2250 là mục tiêu.

Nhận định: Việc phá vỡ mức dưới 1,2135 sẽ kích hoạt mức giảm xuống 1,2105.

SHARE