Yield là gì và cách tính yield như thế nào?

Làm thế nào để đầu tư với Dollar Cost Averaging (DCA)
(LTC) Litecoin là gì? Thông tin chi tiết đồng Coin LTC
Mô hình nến đảo chiều là gì? Các mô hình đảo chiều thường thấy

Lơi suất (YIELD) là lợi nhuận trên một khoản cho vay hoặc đẫu tư, được tính theo phần trăm của giá. Lợi suất có thể được tính toán bằng cách chia lợi nhuận cho giá mua, giá thị trường hiện tại hoặc bất kỳ số đo giá trị nào khác.

Trong đầu tư để nhận tiền lãi, như những khoản cho vay hoặc tiền gửi của ngân hàng, thì lợi suất là thu nhập tiền lãi chia cho số dư khoản vay hay tiền gửi trung bình. Trong chứng khoán có thu nhập cố định như trái phiếu, lợi suất sẽ dao động khi giá trái phiếu tăng hoặc giảm, có nghĩa là lợi suất hiện tại sẽ khác với lợi suất mua lại trên cùng một khoản đầu tư.

Yield (Lợi nhuận) là gì?

“Yield” là một thuật ngữ chỉ về thu nhập được tạo ra và thực hiện trên một khoản đầu tư và có thời gian cụ thể. Nó được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm dựa trên số tiền đã đầu tư, giá trị thị trường hiện tại hoặc mệnh giá của chứng khoán.

Yield bao gồm tiền lãi kiếm được hoặc cổ tức nhận được từ việc nắm giữ một chứng khoán cụ thể. Tùy thuộc vào định giá (cố định so với dao động) của chứng khoán, yield có thể được phân loại là đã biết trước hoặc đã dự đoán trước.

Công thức về yield

Yield là thước đo dòng tiền mà một nhà đầu tư nhận được trên số tiền đầu tư vào một chứng khoán. Nó chủ yếu được tính toán hàng năm, mặc dù các biến thể khác như yield hàng quý và hàng tháng cũng được sử dụng. Không nên nhầm lẫn yield với tổng lợi nhuận, đây là một thước đo toàn diện hơn về lợi tức đầu tư. Yield được tính như sau:

Yield = Lợi tức thực hiện ròng / Số tiền gốc

Ví dụ, lợi nhuận và lợi tức đầu tư cổ phiếu có thể có hai dạng. Đầu tiên, nó có thể là về sự tăng giá, khi một nhà đầu tư mua một cổ phiếu với giá 100 đô la cho mỗi cổ phiếu và sau một năm họ bán nó với giá 120 đô la. Thứ hai, cổ phiếu có thể trả cổ tức, chẳng hạn như 2$ cho mỗi cổ phiếu, trong năm. Lợi tức sẽ là sự tăng giá của giá cổ phiếu cộng với bất kỳ khoản cổ tức nào được trả, chia cho giá gốc của cổ phiếu. Lợi tức cho ví dụ sẽ là:

(20 đô la + 2 đô la) / 100 đô la = 0,22 hay 22%

Những điều mà Yield thể hiện

Vì giá trị yield cao hơn cho thấy rằng nhà đầu tư có thể thu hồi lượng tiền mặt cao hơn trong các khoản đầu tư của họ, giá trị cao hơn thường được coi là một chỉ báo về rủi ro thấp hơn.

Tuy nhiên, cần cẩn thận để hiểu các tính toán liên quan. Yield cao có thể là do giá trị thị trường của chứng khoán giảm, điều này làm giảm giá trị mẫu số được sử dụng trong công thức và tăng giá trị Yield được tính toán ngay cả khi định giá của chứng khoán đang giảm.

Trong khi nhiều nhà đầu tư thích trả cổ tức từ cổ phiếu, thì việc theo dõi Yield cũng rất quan trọng. Nếu Yield trở nên quá cao, nó có thể cho thấy giá cổ phiếu đang giảm hoặc công ty đang trả cổ tức cao.

Vì cổ tức được trả từ thu nhập của công ty, nên việc chi trả cổ tức cao hơn có thể có nghĩa là thu nhập của công ty đang tăng lên, điều này có thể dẫn đến giá cổ phiếu cao hơn. Cổ tức cao hơn với giá cổ phiếu cao hơn sẽ dẫn đến mức tăng yield nhất quán hoặc cận biên. Tuy nhiên, yield tăng đáng kể mà giá cổ phiếu không tăng có thể có nghĩa là công ty đang trả cổ tức mà không tăng thu nhập và điều đó có thể cho thấy các vấn đề về dòng tiền trong ngắn hạn.

Phân biệt các loại Yield (lợi nhuận)

Yield có thể thay đổi dựa trên chứng khoán đã đầu tư, thời gian đầu tư và số tiền hoàn vốn.

Lợi nhuận trên cổ phiếu

Đối với các khoản đầu tư dựa trên cổ phiếu, hai loại lợi tức được sử dụng phổ biến. Khi được tính toán dựa trên giá mua, lợi nhuận được gọi là lợi nhuận trên chi phí (YOC), hoặc lợi nhuận chi phí và được tính như sau:

Lợi tức chi phí = (Giá tăng + Cổ tức đã trả) / Giá mua

Ví dụ: nếu một nhà đầu tư nhận ra lợi nhuận 20 đô la (120 đô la – 100 đô la) do giá tăng và cũng thu được 2 đô la từ cổ tức do công ty trả. Do đó, lợi nhuận chi phí là (20 đô la + 2 đô la) / 100 đô la = 0,22 hay 22%.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư có thể thích tính toán lợi tức dựa trên giá thị trường hiện tại, thay vì giá mua. Sản lượng này được gọi là lợi suất hiện tại và được tính như sau:

Lợi tức hiện tại = (Giá tăng + Cổ tức đã trả) / Giá hiện tại

Ví dụ: lợi tức hiện tại là (20 đô la + 2 đô la) / 120 đô la = 0,1833 hay 18,33%.

Khi giá cổ phiếu của một công ty tăng lên, lợi tức hiện tại sẽ giảm xuống vì mối quan hệ nghịch đảo giữa lợi tức và giá cổ phiếu.

Lợi tức trên trái phiếu

Lợi tức của trái phiếu trả lãi hàng năm có thể được tính một cách đơn giản – được gọi là lợi tức danh nghĩa, được tính như sau:

Lợi tức danh nghĩa = (Lãi hàng năm thu được / Mệnh giá trái phiếu)

Ví dụ: nếu có một trái phiếu kho bạc mệnh giá 1.000 đô la đáo hạn trong một năm và trả lãi suất hàng năm là 5%, lợi tức của trái phiếu đó được tính là 50 đô la / 1.000 đô la = 0,05 hoặc 5%.

Tuy nhiên, lợi tức của trái phiếu có lãi suất thả nổi, trả lãi suất thay đổi trong thời gian sử dụng của nó, sẽ thay đổi trong suốt thời gian tồn tại của trái phiếu tùy thuộc vào lãi suất áp dụng ở các kỳ hạn khác nhau.

Nếu có một trái phiếu trả lãi suất dựa trên lợi tức Kho bạc 10 năm + 2% thì lãi suất áp dụng của nó sẽ là 3% khi lợi suất Kho bạc 10 năm là 1% và sẽ thay đổi thành 4% nếu lợi tức Kho bạc 10 năm tăng lên 2% sau một vài tháng.

Tương tự, tiền lãi thu được từ trái phiếu liên kết chỉ số, trái phiếu có khoản thanh toán lãi suất được điều chỉnh theo chỉ số, chẳng hạn như chỉ số lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), sẽ thay đổi khi giá trị của chỉ số này biến động.

Yield đại diện cho điều gì?

Yield đo lường lợi tức thực tế của một chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường, nó áp dụng cho các trái phiếu và cổ phiếu khác nhau, được trình bày dưới dạng phần trăm giá trị của chứng khoán.

Các thành phần chính ảnh hưởng đến lợi nhuận của một chứng khoán bao gồm cổ tức hoặc biến động giá của một chứng khoán. Yield đại diện cho dòng tiền được trả lại cho nhà đầu tư, thường được thể hiện trên cơ sở hàng năm.

Yield được tính như thế nào?

Để tính Yield, công thức tính sẽ là lợi nhuận ròng thực hiện của một chứng khoán được chia cho số tiền gốc. Quan trọng là, có nhiều cách khác nhau để đạt được lợi tức của chứng khoán tùy thuộc vào loại tài sản và loại lợi nhuận. Đối với cổ phiếu, lợi tức được tính bằng mức tăng giá của chứng khoán cộng với cổ tức, chia cho giá mua.

Đối với trái phiếu, lợi suất có thể được phân tích dưới dạng lợi suất chi phí hoặc lợi suất hiện tại. Lợi suất chi phí đo lường lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm của giá gốc của trái phiếu, trong khi lợi suất hiện tại được đo lường theo giá hiện tại.

Tóm lại

Chỉ số lợi suất (yield) càng cao thì nhà đầu tư càng sớm thu hồi vốn và giảm thiếu rủi ro. Thời gian đáo hạn của một công cụ tài chính sẽ quyết định mức độ rủi ro của nó.

Trái phiếu và các công cụ ghi nợ nói chung sẽ ít rủi ro hơn so với cổ phiếu. Vì trái phiếu luôn gắn liền với nghĩa vụ trả nợ của công ty phát hành.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi